Осветител светодиоден L6-230 и L6-36

Осветител светодиоден LG-V230

Осветител светодиоден L6-23 Предназнaчена е за ползване в асансьорна кабина за основно и аварийно осветление.