LiftGuard LG-V230(LG V36)

LiftGuard LG-V230

LiftGuard LG-V230(LG-V36 - вариант за захранване устройството с 36V AC) Асансьорна Аларма / Lift Alarm
Устройството осъществява мониторинг и известяване до сервизната организация за настъпили аварийни събития в обслужвания асансьор и установява гласова връзка между блокиран в асансьора пътник и обслужващия сервиз. Комуникацията със сервизната организация се осъществява чрез GSM модул, вграден в устройството. Поддържа аварийно захранване с акумулаторна батерия, гарантираща работа не по малко от един час след отпадане на мрежовото захранване. Осъществява аварийно LED осветление на кабината. Предвидено е за инсталация в пътнически и пътническо-товарни асансьори.