LiftGuard асансьорна аларма установява гласова връзка между блокиран в асансьора пътник и обслужващия сервиз.