Асансьорни аларми

LG-101-S

LG-V230(LG-V36)

sldsh

LiftGuard асансьорна аларма установява гласова връзка между блокиран в асансьора пътник и обслужващия сервиз.